Email: info@nguyenvyfoods.com.vn

Hotline: 0902350132

Chứng nhận

Chứng nhận ISO 22000:2018

Chứng nhận ISO 22000:2018

Ngày đăng: 28/03/2021 04:23 PM

ISO 22000 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm nhằm đảm bảo cung cấp sản phẩm thực phẩm an toàn và chất lượng cho người tiêu dùng.
Hotline
Hotline